Archive for the ‘Tips’ Category

Inrichting van de tuin

Een vuistregel die voor de inrichting van de tuin gebruikt kan worden, is dat niet meer dan 1/3 van het tuinoppervlak wordt bestraat met tegels of natuursteen. De rest is dan voor beplanting en eventueel water. Open bestrating Zorg voor voldoende niet verharde plekken in de tuin. Een gesloten bestrating laat weinig water door. Het [lees meer…]


Tuinieren met WC-rolletjes in de winter

Tinus van der Tuin tuiniert volgens de filosofie ‘weinig tijdsinvestering, maximale oogst’. Hij vertelt je graag hoe hij WC-rolletjes gebruikt om planten in voor te zaaien. In de winter tuinieren met WC-rolletjes Tuinieren is vooruitzien. In dit geval door de hele winter WC-rolletjes te sparen. Vroeger deed Tinus dat als knutselmateriaal voor de basisschool. Nu [lees meer…]


Wat kan je doen met regenwater?

Regenwater dat op het dak van uw woning of schuur valt, loopt vaak via de regenpijp naar de riolering. Die riolering kan soms niet al het regenwater verwerken. Dan loopt het riool over in een sloot of vijver. Het water, het zogenaamde oppervlaktewater, wordt hierdoor vervuild of het vieze water kan zelfs op straat komen [lees meer…]