Een vuistregel die voor de inrichting van de tuin gebruikt kan worden, is dat niet meer dan 1/3 van het tuinoppervlak wordt bestraat met tegels of natuursteen. De rest is dan voor beplanting en eventueel water.

Open bestrating

Zorg voor voldoende niet verharde plekken in de tuin. Een gesloten bestrating laat weinig water door. Het water loopt tijdens een regenbui weg over de tegels of stenen via de straatputten in de riolering. Hierdoor gebeuren er twee dingen:

 

  1. Wanneer het riool het water niet meer aan kan bij heftige regenbuien, bestaat de kans dat het rioolwater deels overstort in vijvers. Dit vervuilt het oppervlaktewater, waardoor vissterfte kan ontstaan. Halfopen en open verharding zoals split, dolomiet, grind, houtsnippers of een onverhard pad laten wel water door.

 

  1. Hoe meer de tuin verhard is en veel regenwater via de riolering verdwijnt, des te droger de tuin wordt. Dit betekent meer sproeien, omdat het grondwater waar de wortels het water krijgen te diep is. Vooral in de zomer, wanneer de planten en bomen veel water opnemen, is dit slecht voor de planten.

De grondsoort en de grondbewerking

Zowel voor zand als voor klei geldt dat meer humus of compost in de bodem een gunstig effect heeft op de waterhuishouding. De organische stof in de grond is voor het grootste deel van plantaardige oorsprong. Denk maar aan resten van bladeren, stengels en wortels. Ongeveer 4/5 van de organische stof in onze gronden ziet er uit als een donkere aardachtige stof: humus.

Humus

Humusrijke zandgronden kunnen veel meer water vasthouden. Meer humus in kleigrond geeft een lossere structuur, waardoor het water makkelijker beschikbaar is voor de plantenwortels. Door compost toe te voegen aan de aarde in de tuin kunt u zelf de bodem luchtiger maken.

Zet de planten op de juiste plaats

Planten met een groot bladoppervlak verliezen veel water. Zet deze planten en vochtminnende planten op een schaduwrijke plek in de tuin. Planten met klein, dik en leerachtig blad gedijen beter op een droge, hete plek. Op de labels bij de aangeschafte planten staat dit vaak aangegeven en een tuinboek kan u verder helpen. Het uitdrogen van de bodem kunt u voorkomen met bodembedekkers, ook onder bomen, struiken en heesters.