Regenwater dat op het dak van uw woning of schuur valt, loopt vaak via de regenpijp naar de riolering. Die riolering kan soms niet al het regenwater verwerken. Dan loopt het riool over in een sloot of vijver. Het water, het zogenaamde oppervlaktewater, wordt hierdoor vervuild of het vieze water kan zelfs op straat komen te staan.

In veel nieuwere wijken wordt het regenwater gescheiden afgevoerd van het afvalwater. In de oudere wijken stroomt het regenwater echter naar het gemengde riool. Bij een gemengd riool ligt er één buis in de straat waarmee regenwater en afvalwater tegelijk worden afgevoerd. Afvalwater is vies water. Denk daarbij aan het afvoerwater van de vaatwasser, het toilet en de wasmachine. Bij een gemengd riool komt het schone regenwater samen met het vieze water uit de huizen in de rioolwaterzuivering terecht. Hierdoor wordt de rioolwaterzuivering eigenlijk onnodig belast.
Door de regenpijp af te koppelen van het riool, voert de riolering alleen het vervuilde water af. Als u het schone regenwater opvangt, kunt u het hergebruiken voor andere doeleinden. Bijvoorbeeld voor het wassen van de ramen, het besproeien van de tuin of om het konijn van water te voorzien. Schoon regenwater hoort namelijk niet in het riool. Het kan veel beter naar een vijver afstromen of wegzakken in de bodem. Ook last van regenwater? Doe er vanaf nu uw voordeel mee!